Produkter

Våra produkter såsom blomlådor, sandlådor, räddningspulkor, trappor, handikappramper och maskintrallar är mycket populära.

Kunderna är många och bland dem finns offentlig sektor, privatägda företag, kyrkogårdsförvaltningar och privatpersoner.

Gällande mervärdesskatt tillkommer.
Blomlådor
Sandådor
Räddningspulkor
Trappor
och
ramper
Maskintrallar