Dockstavarvet

Dockstavarvet är ledande tillverkare av aluminiumbåtar för professionell användning i Skandinavien och på den internationella marknaden. Den första aluminiumbåten levererades redan 1969 och från dess till millenniumskiftet har Dockstavarvet utvecklat nya modeller och tillverkat över 200 båtar.


Glasfiberprodukter har bland annat hjälpt Dockstavarvet med att utveckla och tillverka splitterskydd för styrhytten i Stridsbåt 90.

www.dockstavarvet.se