TSI

TSI är ett multiinternationellt företag som utvecklar och tillverkar precisionsinstrument för mätning av exempelvis flödes-, partikel- och miljöparametrar. TSI levererar till industrin, stat och kommun, samt universiteten, med applikationer varierande från forskning till tillverkning. Varje TSI-instrument karakteriseras av en bakomliggande unik teknisk expertis samt högsta kvalitet.

Glasfiberprodukter har hjälpt TSI med stosar för ventilation.

www.tsi.com