Utveckling

Glasfiberprodukter i Trehörningsjö AB startades 1972. Under årens lopp har vi deltagit i olika projekt och studier som skall eller har förbättrat våra slutprodukter.

För att kunna utveckla vår miljö och våra produkter så gör vi allt för att anamma ny teknik och vetenskap. Vi har ett nära samarbete med andra kompositörer i branschen där vi tillsammans med Swerea SICOMP genomför olika projekt, workshops för att få grepp om t.ex. nya tillverkningsmetoder, tillverkningsmaterial m.m.

För att beskriva Swerea SICOMP lite närmare så är det ett industriforskningsinstitut inriktat på polymera fiberkompositer med fokus på konstruktion, beräkning, tillverkningsteknik, livslängdsanalyser och skadetålighet.